Chính sách thanh toán
Các lựa chọn thanh toán
Thanh toán cho thuê bao của bạn có thể được thực hiện trực tiếp để TimeTec Mây Sdn. Bhd. Hoặc thông qua các đại lý được ủy quyền của chúng tôi trên toàn thế giới.
   
Đối với thanh toán được trả trực tiếp cho TimeTec Mây Sdn. Bhd., Khách hàng có 3 lựa chọn thanh toán:
 
1. Auto-Nợ qua Braintree nơi việc thanh toán sẽ được tự động trừ vào thẻ tín dụng được phép hoặc
2. Paypal, một kênh thanh toán trực tuyến
3. T / T, điện báo thanh toán chuyển qua ngân hàng
   
•  Khách hàng được khuyến khích mạnh mẽ để lựa chọn thanh toán tự động ghi nợ thông qua Braintree, một công ty con của PayPal, để tự động gia hạn thuê bao đám mây và đảm bảo không bị gián đoạn truy cập đến các dịch vụ đám mây. Braintree chấp nhận Visa và Mastercard để thanh toán.
 
•  Đối với thanh toán bằng PayPal, bạn có thể sử dụng thẻ Visa, MasterCard, American Express để thực hiện thanh toán.
 
   
•  Đối với thanh toán bằng T / T thông tin tài khoản như sau:
 
Ngân hàng: CÔNG NGÂN HÀNG BERHAD
Tên người thụ hưởng của: TimeTec Mây Sdn Bhd (832.542-W)
Tài khoản No .: 3176 5268 36 (MYR)
3593 6726 19 (USD)
Mã Swift: PBBEMYKL
   
Tiền tệ
TimeTec Cloud sử dụng đồng đô la Mỹ là đồng tiền cho tất cả các giao dịch, tuy nhiên PayPal và Braintree cung cấp một tùy chọn để chọn loại tiền tệ chính của bạn khi sử dụng cổng thanh toán trực tuyến. Bạn có thể thay đổi tiền tệ chính của bạn bất cứ lúc nào.
   
Đối với những người mua thông qua bất kỳ đại lý ủy quyền của TimeTec trên toàn thế giới, họ có thể chọn để trả tiền thuê bao của họ thông qua các đại lý bán lẻ với hóa đơn địa phương.
   
Khi các khoản thanh toán được thực hiện cho các đại lý TimeTec, TimeTec sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản thuế địa phương ví dụ như thuế GTGT (thuế giá trị gia tăng) hoặc GST được áp đặt tại địa phương.
Chu kỳ thuê bao
   
tùy chọn thanh toán chu kỳ đăng ký được cung cấp là cho một tháng, hàng quý, nửa năm và hàng năm.
   
Bạn có thể chọn bất kỳ loại của chu kỳ thanh toán và giảm giá nhất định áp dụng cho chu kỳ thanh toán dài hơn.
Chính sách hoàn tiền

   
Bạn có thể chấm dứt tài khoản của bạn bất cứ lúc nào bằng cách gửi một email chấm dứt cho Công ty tại info@timeteccloud.com .
   
Bạn có quyền được hoàn trả của các thuê bao không sử dụng trong tháng đó mà bạn đã trả tiền trước trước khi chấm dứt nói trên ( "Cách sử dụng chưa sử dụng").
   
Bất kỳ hoàn trả sẽ được tính toán dựa trên một tỷ lệ thuê bao THÁNG. Bất kỳ việc sử dụng thuê bao vượt quá 1 ngày được tính bằng 1 tháng của thuê bao.
A Phí xử lý Hoàn trả 10 USD sẽ được tính cho bạn. Hoàn lại tiền sẽ được ghi có vào tài khoản của bạn. Bạn sẽ cần phải có một tài khoản Paypal để hoàn trả có thể được ghi có vào tài khoản Paypal của bạn. Tất cả các chi phí xử lý hoặc chi phí ngân hàng sẽ do bạn. Nếu bạn thực hiện thanh toán phí thuê bao thông qua đại lý bán lẻ của bạn, hoàn trả được thực hiện bởi đại lý bán lẻ của bạn cho bạn.
Câu Hỏi Thường Gặp Thanh toán
   
Bất kỳ vấn đề hoặc các vấn đề khi sử dụng dịch vụ PayPal, vào liên kết này để có được selfhelp.
   
Bất kỳ vấn đề hoặc các vấn đề khi sử dụng dịch vụ Braintree, hãy tham khảo liên kết này .
   
Bất kỳ vấn đề với TimeTec, email để info@timeteccloud.com